PolskiEvent

Test Stewarta

Test Stewarta

Ćwiczenie uczy właściwej techniki i taktyki pokonywania zakrętów.

Zadanie polega na tym, żeby z możliwie największą płynnością i starannością pokonać wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie. Uczestnik stara się pokonać wyznaczony odcinek w taki sposób, żeby piłka tenisowa nie wypadła z talerza . W przypadku kiedy piłka wypadnie powinien przerwać jazdę i jak najszybciej umieścić ją ponownie w talerzu. Atrakcja może być realizowana na pojeździe klienta lub firmowym, ponieważ talerz jest montowany na magnesie i nie zostawia żadnych śladów. Dodatkowo niezbędny jest odcinek wolnej przestrzeni do wyznaczenia trasy. Test Stewarta to ćwiczenie doskonalące technikę prowadzenia samochodu, może być realizowane w formie jazdy poglądowej lub konkurencji czasowej w celu wyłonienia najlepszego kierowcy. Celem testu Stewarta jest poprawa techniki prowadzenia samochodu, zwrócenie uwagi na płynność przejazdu, przewidywanie oraz dostosowanie się do sytuacji drogowej. Uczestnikiem zabawy może być osoba posiadająca dokument prawa jazdy danej kategorii.

Test Stewarta to inaczej talerz z piłeczką zamontowany na masce samochodu.

Nazwa pochodzi od kierowcy Formuły 1, który wymyślił urządzenie. Trenując jazdę bolidem z zamontowanym talerzem i jajkiem obserwował działanie siły odśrodkowej by optymalizować tor jazdy i osiągać możliwie najwyższe prędkości. Test Stewarta pomaga zrozumieć działanie sił przeciążenia na samochód aby optymalizować przejazd i obniżyć ryzyko występowania poślizgu. Jazda po wyznaczonej trasie wymaga skupienia i precyzji kierowania. Test Stewarta pomaga kierowcy zoptymalizować jazdę poprzez dokładność, płynność oraz planowanie toru. Zadanie polega na możliwie szybkim pokonaniu wyznaczonego odcinka w taki sposób, aby piłeczka znajdująca się w talerzu nie wypadła.

Test Stewarta jest wykorzystywany podczas imprez i eventów do treningu precyzji.

Na szkoleniach najczęściej organizowane są zawody na których uczestnik pokonuje odcinek specjalny na czas. Zadanie realizowane jest na zamkniętym placu lub odcinku pod czujnym okiem instruktora bezpiecznej jazdy. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem, podpowiada kursantowi jak optymalizować jazdę, jakiej techniki używać oraz eliminować błędy i złe nawyki kierowcy. Jeśli kierowca źle oceni manewr, a siła działająca na samochód spowoduje wypadnięcie piłki z talerza, kierowca musi zatrzymać pojazd, wysiąść i ponownie umieścić w nim piłkę. Talerz Stewarta jest edukacyjną konkurencją rozwijającą umiejętności kierowcy. Optymalizacja jazdy szczególnie istotna jest podczas codziennej jazdy w trudnych warunkach pogodowych. Talerz z piłką przyczynia się do poprawy techniki prowadzenia oraz czucia samochodu. Talerz Stewarta jest elementem treningowym szkoleń z techniki jazdy, jazdy organizowanych przez firmę Polski Event. Talerz samochodowy może być dodatkowo zamontowany na dachu, co zdecydowanie utrudni wykonanie zadania.

Miejsce: 30 x 10 m