symulacja pożaru

20 lipca 2016

Gaszenie pożaru

21 lipca 2016

Komora dymowa