Wychodzenie z samochodu który dachowaniu pozostał na da
18
26 lipca 2016
Symulator lotu trening przeciążeń ćwiczenie wytrzymałości przeciążenia
16
26 lipca 2016

17

Bezpieczna flota